Bergen (Li)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BERGEN

Provincie : Limburg
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 22 januari 1907
" I : gedeeld a) in goud de H.Dionysius, b) in azuur een pijl van zilver, II in goud de HH Cosmas en Damianus."

NB : een zeer summiere beschrijving; het schild is doorsneden, de heiligen zijn in natuurlijke kleur en de kleding is niet verder benoemd.

Wapen van Bergen (L)

II : 24 augustus 2016
" In azuur een golvende dwarsbalk van goud, waaroverheen een bundel van zeven pijlen van zilver, de pijlen samengebonden door een band van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Bergen (L)


Oorsprong/verklaring

Het nieuwe wapen is verleend in 2016 op verzoek van de gemeente, omdat het 1e kwartier het dorp Heijen symboliseerde, wat al in 1973 (!) aan Gennep was overgegaan.

In het nieuwe wapen is de pijl van de heerlijkheid Well (en Bergen) gekozen als hoofdfiguur (zie Well). De zeven gebundelde pijlen staan symbool voor de eenheid van de zeven kernen binnen de huidige gemeente Bergen, te weten Afferden, Aijen, Bergen, Nieuw Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi.

De golvende dwarsbalk stelt de Maas voor, waaraan de gemeente is gelegen.

In eerste instantie was gekozen voor alleen de pijlenbundel. Een vergelijkbare pijlenbundel was echter ook gebruikt in een voorstel van de Hoge Raad van Adel van 14 juni 1815 voor het Rijkswapen, tevens Koninklijk wapen, naar aanleiding van de vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. In dit voorstel, dat uiteindelijk niet werd aangenomen, wordt ‘Nederland gerepresenteerd door een bundel, waarin zooveele pijlen als er provincien zijn zullen’. Vanwege deze overlap werd de golvende dwarsbalk toegevoegd aan het wapen.

Het oude wapen was opgebouwd uit de kerkpatroons van Heyen (Dionysius), en Afferden (Cosmas en Damianus), alsmede uit de pijl van de schepenbankszegel van Well. De gemeente is opgebouwd uit de voormalige heerlijkheden Bergen en Well, Afferden en Heijen.

Bergen-Well en Afferden vielen onder Gelre, Heijen onder Kleef. De heerlijkheid Well met Bergen is zover bekend in bezit geweest van 7 geslachten, waarvan de laatste, De Liedel, het wapen met de pijl als hartschild voerden. De andere geslachten waren : v.Arendal, v.Bijlandt, v.Vlodrop, v.Bergh, v.Limburg-Bronckhorst-Styrum en Pas de Feuquieres. De kerk in Bergen was geijd aan de HH Ptrus en Lucia, de kerk van Well aan de H.Vitus. De oorsprong van de pijl is onbekend, het oudst bekende zegel uit 1625 vertoont al het schild met de pijl (zie Well).

De heerlijkheid Afferden is bekend sinds 1176 en in eigendom geweest van een groot aantal geslachten. De kerk is gewijd aan de HH Cosmas en Damianus. Het oudste zegel dateert uit 1534 en vertoont beide heiligen, elkaar aanziend. Rechts Cosmas met in de rechterhand een zwaard en in de linker een fles; links Damianus met in de rechterhand een boek en de linkerhand op de borst. Achter de heiligen een muur. Het tweede zegel, uit 1651, vertoont eveneens de beide heiligen, nu biedt Cosmas Damianus echter een kruis aan. Het derde zegel uit 1663 is identiek, maar bevat tevens rechts een kruis en links een kerk met toren.

Wapen van Afferden

Zegel van Afferden van 1534
Wapen van Afferden

Zegel van Afferden van 1651
Wapen van Afferden

Zegel van Afferden van 1534


De heerlijkheid Heijen is bekend sinds 1288 en in het bezit geweest van 8 geslachten, De kerk is gewijd aan de H.Dyonisius. Een 16e eeuws zegel is bekend, waarop de heilige met zijn hoofd in zijn handen.

Wapen van Bergen (Li) / Arms of Bergen (Li)

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Bergen (Li) / Arms of Bergen (Li)

Briefhoofd, +/- 1995
Bergenli1.jpg

Verkeersbord gemeente Bergen (zie ook Miloslaw) . (c) Jan Verstelle

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900; vd Bergh, 1878; Koffie Hag albums; Frankewitz en Venner (z.j.); Jaarverslag Hoge Raad van Adel, 2016