Berkelland

From Heraldry of the World
Revision as of 07:38, 26 December 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "↵{{media}}↵↵[[Category:Nederlandse" to " {{nl}} {{media}} [[Category:Nederlandse")
Jump to navigation Jump to search

BERKELLAND

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : -
Toevoegingen : 2005 Borculo (1971 Laren (ged, 1854 Verwolde)), Eibergen (1819 Beltrum), Neede, Ruurlo

I : 3 februari 2005
" In goud een golvende dwarsbalk van azuur, vergezeld boven van drie bollen van keel, geplaatst twee en één, en beneden van een springende hazewind van sabel, geoogd en gehalsband van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel. "

Berkelland.jpg

Oorsprong/verklaring : Het wapen is samengesteld uit onderdelen van de voormalige gemeentewapens.Het belangrijkste element werd gevormd door het wapen van de oude heren van Borculo. Dit wapen, zijnde in goud drie rode bollen, komt ongewijzigd voor in het wapen van Neede en in de rijkskleuren in dat van Borculo, terwijl de sterk gelijkende “eijeren” van Eibergen hier wellicht ook op zijn terug te voeren. Ook de bollen in het wapen van Laren en Verwolde zijn hiervan afgeleid. De hazewind komt uit het wapen van Ruurlo. De blauwe balk symboliseert de Berkel. Dit riviertje, dat dwars door de nieuwe gemeente heenloopt, was en is een belangrijke factor ter plaatse, hetgeen terecht in de naam tot uitdrukking is gebracht. De Berkel kon natuurlijk op de gebruikelijke manier worden weergegeven, dat wil zeggen door middel van een golvende dwarsbalk, maar ook werd gedacht aan een ander symbool namelijk een waterrad of molenrad, welke figuur in abstracte vorm in het gemeentelogo figureert.

Met het bovenstaande als uitgangspunt werden twee ontwerpen voorgesteld. In het eerste werd in aansluiting op het wapen van Neede een vierendeling toegepast. In de respectieve kwartieren werden achtereenvolgens de drie bollen, het molenrad, nogmaals het molenrad en de hazewind geplaatst. Het tweede ontwerp was enkelvoudig, zijnde doorsneden door een golvende dwarsbalk met boven de drie bollen en beneden de hond. Wat de toevoegingen betreft kwam de (niet in de omschrijvingen van 1816 vermelde) helm met versierselen, die de wapens van Borculo en Eibergen dekt, niet in aanmerking om te worden gecontinueerd. Hier is sprake van oneigenlijk gebruik van de attributen van een familiewapen, in 1816 abusievelijk toegestaan nadat verzuimd was de betreffende wapens aan de Raad voor te leggen. Uiteraard konden de kroon en schildhoudende leeuwen van Neede wel worden overgenomen. De raad van de nieuwe gemeente koos in zijn eerste vergadering van 3 januari 2005 in kleine meerderheid voor het tweede ontwerp.


Literatuur:


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 13.386
  • Totaal aantal afbeeldingen: 10.103

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site