Berltsum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


BERLTSUM - BERLIKUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Menaldumadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Berltsum/Arms (crest) of Berltsum

Oorsprong/verklaring

Berltsum schijnt vroeger een dorp met stedelijke rechten geweest te zijn, er is in ieder geval sprake van een schout en schepenen geweest. Bovendien wordt het dorp in diverse bronnen aangeduidt als stad. Het wapen is afgeleid van afbeeldingen op een avondmaalsbeker (lam) en een steen (kerk), respectievelijk uit 1601 en 1779.


Literatuur: Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg