Berltsum

From Heraldry of the World
Revision as of 14:59, 19 August 2021 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - " " to " ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BERLTSUM - BERLIKUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Menaldumadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Berltsum / Arms of Berltsum

Oorsprong/verklaring

Berltsum schijnt vroeger een dorp met stedelijke rechten geweest te zijn, er is in ieder geval sprake van een schout en schepenen geweest. Bovendien wordt het dorp in diverse bronnen aangeduidt als stad. Het wapen is afgeleid van afbeeldingen op een avondmaalsbeker (lam) en een steen (kerk), respectievelijk uit 1601 en 1779.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991