Bladel en Netersel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


BLADEL EN NETERSEL

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : 1997 Bladel
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
" Van lazuur beladen met 2 liggende sleutels van goud, geplaatst en sautoir."

Wapen van Bladel en Netersel

Oorsprong/verklaring

Bladel vormde met Reusel en Netersel een schepenbank, die in het begin van de 14e eeuw in handen was van de familie Van Bladel. Het dorp was hertogelijk bezit en viel in het kwartier van Kempenland. Een schependomszegel is bekend sinds 1406. Het vertoont een enkele sleutel. Ook het tweede 15e eeuwse zegel vertoont maar één sleutel. In de 16e eeuw komt er een nieuw zegel, eveneens met één sleutel, maar nu naast de sleutel de letters R en M. Pas in een zegel uit het begin van de 17e eeuw komen er twee gekruiste sleutels voor. Dit zegel bleef tot het eind van de 18e eeuw in gebruik, en heeft als voorbeeld gediend voor het wapen. De kleuren zijn de rijkskleuren. De sleutel op zich is het attribuut van St. Pieter, de parochieheilige van Bladel.

Wapen van Bladel en Netersel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Bladel en Netersel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Bladel en Netersel

Stempel van de burgelijke stand, rond 1980, met een engel als schildhouder.
Wapen van Bladel en Netersel

Briefhoofd van de gemeente rond 1980.
Wapen van Bladel en Netersel

Poststempel 1973
Wapen van Bladel en Netersel

Poststempel 1988
Wapen van Bladel en Netersel

Het wapen op een envelop 1985
Wapen van Bladel en Netersel

Het wapen op een envelop 1986
Wapen van Bladel en Netersel

Briefhoofd, +/- 1990

In 1996 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
In sabel twee kruiselings geplaatste sleutels van goud en een schildhoofd van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.

Dorpswapen van Bladel

De kleuren zijn nu de kleuren van Kempenland, evenals het schildhoofd, aangezien er geen historische kleuren bekend zijn. In 1998 is dit voorstel door de gemeenteraad ingevoerd als dorpswapen voor Bladel.


Literatuur: Schampers, 1996. Informatie gemeente Bladel


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink