Boarnferd: Difference between revisions

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 1: Line 1:
{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;"
{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;"
|width="15%"|[[File:Netherlands.gif|50 px|left]]
|width="15%"|[[File:Netherlands.gif|50 px|left]]
|width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic heraldry of the [[Netherlands]] - [[Nederlandse gemeentewapens]]'''
|width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic heraldry of the [[Netherlands]] - [[Waterschapswapens|Nederlandse waterschapswapens]]'''
|width="15%"|[[File:Netherlands.gif|50 px|right]]
|width="15%"|[[File:Netherlands.gif|50 px|right]]
|}
|}

Revision as of 16:20, 14 November 2010

Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

BOARNFERD

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1997 Boarn en Klif (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen  : 1968-74 Akmarijpsterpolder, De Deelen (Veenpolder), De Driegreppel, De Groote Sint Johannesga'ster Veenpolder, De Oude Geeuw, De Oudewegsterpolder, De Polslootpolder, De Snikzwaagsterpolder, De Trijegaasterpolder, De Trijegaasterveenpolder, De Vier Polders, De Woudfennen, De Zuidbroeksterpolder, De Zwarte Polder, De Zwettepoel, Delfstrahuizen, Haskerveenpolder, Henshuizen, Meinesloot-Akkrumerrak, Polder van het 4de en 5de Veendistrict, Polder van het 6de en 7de Veendistrict, Terbandsterpolder

I : 6 maart 1968
"Doorsneden : I. In goud drie naast elkander geplaatste aaneengelsoten spitsruiten van sabel, die de randen van het veld raken, en een versmalde gouden dwarsbalk over alles heen; II. Gedeeld van azuur en keel, over de deellijn een uitgerukte loofboom van goud met zeven wortels; in de schildvoet vergezeld ter rechterzijde van een rennende haas van zilver, ter linkerzijde van een lelie eveneens van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Boarnfer.wat.jpg

Oorsprong/verklaring:


Literatuur :