Boarnwert

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BOARNWERT - BORNWIRD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Dongeradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

"Rechtsgeschuind van zilver en azuur, over alles heen een lelie, rechtsgeschuind van keel en azuur."

Wapen van Boarnwert

Oorsprong/verklaring

De verdeling van het schild is afgeleid van het wapen van Westdongeradeel. De lelie is afkomstig uit het wapen van de familie Aylva van Bornwird.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)