Borger

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BORGER

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1998 Borger-Odoorn
Toevoegingen : -

I : 14 december 1950
" Gegeerd van 8 stukken van zilver en sabel; in het zilveren stuk van het eerste kwartier een kraaghalsflesje van keel; met een hartschild doorsneden van goud en sabel, waaroverheen een uitgerukte boomstronk, doorsneden van keel en zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

NB : volgens de tekening is het schild gegeerd van sabel en zilver.

Wapen van Borger

Oorsprong/verklaring

De schildverdeling geeft de bodemgesteldheid weer (zand en veen). Het kruikje symboliseert de prehistorische bewoning door hunebedbouwers. Het afgebeelde kraaghalsflesje is uniek voor deze streek in Drenthe. Borger telt meer hunebedden dan enig andere gemeente in Nederland.

Het hartschild is het wapen van het geslacht De Mepsche, dat van de 15e tot de 17e eeuw bezitter was van de enige havezathe in de gemeente, de Westrup. De Hoge Raad van Adel maakte eerst bezwaar tegen het kraaghalsflesje, niet omdat het geen goed symbool was, maar omdat het het wapen 'brak'. Bovendien werd in het eerste voorstel op ieder zilver vlak een flesje geplaatst, hetgeen erg overdadig was. Na enige correspondentie werd het wapen alsnog verleend.

Wapen van de familie De Mepsche

Het familiewapen De Mepsche
Wapen van Borger

Poststempel 1985Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1952