Borger

From Heraldry of the World
Revision as of 07:40, 26 December 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "↵{{media}}↵↵[[Category:Nederlandse" to " {{nl}} {{media}} [[Category:Nederlandse")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


BORGER

Provincie  : Drenthe
Opheffing  : 1998 Borger-Odoorn
Toevoegingen : -

I : 14 december 1950
" Gegeerd van 8 stukken van zilver en sabel; in het zilveren stuk van het eerste kwartier een kraaghalsflesje van keel; met een hartschild doorsneden van goud en sabel, waaroverheen een uitgerukte boomstronk, doorsneden van keel en zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

NB : volgens de tekening is het schild gegeerd van sabel en zilver.

Wapen van Borger

Oorsprong/verklaring

De schildverdeling geeft de bodemgesteldheid weer (zand en veen). Het kruikje symboliseert de prehistorische bewoning door hunebedbouwers. Het afgebeelde kraaghalsflesje is uniek voor deze streek in Drenthe. Borger telt meer hunebedden dan enig andere gemeente in Nederland.

Het hartschild is het wapen van het geslacht De Mepsche, dat van de 15e tot de 17e eeuw bezitter was van de enige havezathe in de gemeente, de Westrup. De Hoge Raad van Adel maakte eerst bezwaar tegen het kraaghalsflesje, niet omdat het geen goed symbool was, maar omdat het het wapen 'brak'. Bovendien werd in het eerste voorstel op ieder zilver vlak een flesje geplaatst, hetgeen erg overdadig was. Na enige correspondentie werd het wapen alsnog verleend.

Wapen van de familie De Mepsche

Het familiewapen De Mepsche
Wapen van Borger

Poststempel 1985


Literatuur: Bontekoe, 1952


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg