Borne

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BORNE

Provincie : Overijssel
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 1 november 1898
" In azuur een bijenkorf van goud, vergezeld van 3 bijen van goud met uitgespreide vleugels, geplaatst 2 boven en 1 onder."

II : 28 mei 1957
" In azuur een bijenkorf van goud, vergezeld van 3 bijen van goud met uitgespreide vleugels, geplaatst 2 boven en 1 onder. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Arms (crest) of Borne

Oorsprong/verklaring

Borne voerde tot het eind der vorige eeuw geen eigen wapen. Aanleiding voor het aanvragen van een wapen was, net als bij diverse andere Overijsselse gemeenten, de bouw van een nieuwe vergaderzaal voor de Staten van Overijssel. In de ramen van deze zaal zouden de wapens van de diverse gemeenten opgenomen moeten worden.

Het eerste aan de gemeenteraad voorgestelde ontwerp bevatte een zilveren put op een blauw veld. De put zou een sprekend element zijn, afgeleid van bron. De gemeenteraad vond dit maar niets en koos voor de afbeelding op een oud stempel. Of het een gemeente- of industriestempel was, was niet bekend. Het komt in ieder geval niet voor op officiële stukken uit de 19e eeuw. Het stempel vertoonde een bijenkorf en drie bijen.

Het stempel, en dus het wapen, zou óf kunnen slaan op de voorheen belangrijke bijenteelt (zie ook Hengelo), of voor de industrienijverheid in het dorp. In ieder geval ging de gemeenteraad unaniem akkoord op 31 mei 1897 en werd het wapen aangevraagd.

Van den Bergh noemt een zegel uit 1456, waarop een gedekte hangtoren gehouden door 2 leeuwen en als randschrift Sigillum scabinorum de Borne. Ik heb geen afbeelding van dit zegel.

Wapen van Borne

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Borne.tile.jpg

Het wapen op een heraldische tegel
Wapen van Borne

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Borne

Het wapendiploma
Wapen van Borne

Poststempel 1976
Wapen van Borne

Poststempel 1985
Wapen van Borne

Het wapen op een envelop 1986
Wapen van Borne

Het wapen op een envelop 1990

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : vdBergh, 1878