Brantgum

From Heraldry of the World
Revision as of 18:18, 19 August 2010 by Knorrepoes (talk | contribs) (Created page with '{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;" |width="15%"|50 px|left |width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic her…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

BRANTGUM

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Gemeente  : Dongeradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

"In zilver een rechterschuinbalk, linksboven vergezeld van een lelie en rechtsonder van een zesspakig rad, alles van keel, de balk beladen met een penseel van goud met de steel naar beneden gericht."

Brantgum.gif

Oorsprong/verklaring:
De balk is afgeleid van het wapen van Westdongeradeel en verwijst tevens naar de weg die het dorp doormidden snijdt. De penseel is een herinnering aan de plaatselijke schilder Ids Wiersma. Het rad is het symbool van de H.Catharina, de voormalige kerkpatroon. De lelie is afkomstig uit het wapen van de familie Rinnerda.

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)