Bredevoort

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


BREDEVOORT

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1818 Aalten
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Bij de aanvraag op 20 augustus 1816 gaf de burgemeester te kennen dat de gemeente niet over een wapen beschikte, maar vroeg de de Hoge Raad van Adel met een voorstel te komen. Dit is echter nooit gebeurd.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel .