Breskens

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


BRESKENS

Provincie : Zeeland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1970 Oostburg (2003 Sluis)

I : 31 juli 1817
" Van goud beladen met een dubbele adelaar van sabel. Het schild gedekt met een kroon van goud met 17 parels, waarvan 14 op de band."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Wapen van Breskens

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een herinnering aan het feit dat keizer Maximiliaan in 1487 het gebied liet bedijken en tot een heerlijkheid verhief (aan Philips van Kleef). De adelaar is dan ook de keizerlijke adelaar. Normaal werd deze alleen gevoerd door steden, Breskens is daarop een uizondering.

Bij de aanvraag van het wapen op 20 maart 1815 werd aangegeven dat er een zegel bekend was uit 1510 waarop een dubbele adelaar voorkomt. De bijgevoegde afbeelding geeft het wapen met 19 parels (16+3) ipv 17.

Wapen van Breskens

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Breskens

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Breskens

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Breskens

Enveloppe uitgegeven op 31-3-1970, de laatste dag van het bestaan van de gemeente


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel ; Boekhout, 1996