Brouwershaven

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Brouwershaven/Arms (crest) of Brouwershaven
Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zeeland
Zeelandp.jpg


Additions:

Incorporated into:


{{#display_map:51.7249,3.9142|width=250|height=250|zoom=7}}


Official blazon
Dutch
  • (1817) Zijnde parti, het eerste van goud, beladen met een arend van sabel, voerende op de borst een lozange van goud, gevierendeeld; het eerste en vierde met een klimmende leeuw van keel en het tweede en derde met een klimmende leeuw van sabel; het tweede van goud, waarop een klimmende leeuw van keel.
  • (1961) Gedeeld : I in goud een adelaar van sabel, voerende op de borst een ruitvormig schild, gevierendeeld : 1 en 4 in goud een klimmende leeuw van keel; 2 en 3 in goud een klimmende leeuw van sabel, II in goud een klimmende leeuw van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 5 bladeren.
English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 31 juli 1817 en opnieuw na de samenvoegingen op 9 juni 1961.

Brouwershaven is in 1285 of 1286 gesticht door een zekere Pieter Nobel. Reeds in 1288 verkreeg het dorp bepaalde tolvrijheden van de hertog van Brabant. Wanneer en door wie de stadsrechten zijn verleend is niet bekend; de eerste vermelding als stad dateert uit 1477. De stad had overigens geen zitting in de Provinciale Staten. De in 1817 verleende vijfbladerige kroon (eigenlijk alleen toegekend aan steden met zitting in de Provinciale Staten) is dus eigenlijk onterecht verleend.

Wanneer het wapen is ontstaan is niet bekend. Het is waarschijnlijk verleend door de graven van Zeeland. Het werd in ieder geval al in de 17e eeuw als stadswapen vermeld.

Na de samenvoeging in 1961 wilde het college van BenW het oude wapen continueren. Uit de gemeenteraad kwam echter wel kritiek, een van de raadsleden stelde voor om het wapen aan te passen met elementen uit de oude wapens; bijvoorbeeld door alleen een leeuw te voeren, met een schaap in zijn bek (voor Dreischor), het geheel boven een ondergaande zon van Zonnemaire. De meerderheid van de gemeenteraad ging echter accoord met het oude wapen.

Literatuur: vdBergh, 1878; Smallegange, 1696; Archief Hoge Raad van Adel ; Zierikzeesche Nieuwsbode 20 maart 1961.


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg