Brummen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BRUMMEN

Provincie : Gelderland
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 20 juli 1816
" Van lazuur een klimmende leeuw, houdende een bloemstruik in deszelfs voorste klaauw, alles van goud."

NB : Niet vermeld is dat de leeuw op een losse grond staat.

Wapen van Brummen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is sprekend bedoeld. In 1796 werd een wapen ingevoerd met een leeuw in een brummelbos, met een brummeltak in de poten, waaraan 7 brummels. Brummel is een braam, het geheel is in 1816 verbasterd tot een bloemstruik.

Het wapen werd door de burgemeester aangevraagd in een brief in 1816, zonder daarbij de kleuren te vermelden. Het wapen is daarom in rijkskleuren verleend.

In het begin der tachtiger jaren heeft een plaatselijke illustrator een moderne versie van het wapen ontworpen, met de bedoeling het wapen te wijzigen. Dit is echter niet gebeurd. Een officiële wapenwijziging was echter ook niet nodig, zolang de kleuren en elementen gelijk blijven.

Wapen van Brummen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Brummen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Brummen.tile.jpg

Het wapen op een heraldische tegel
Wapen van Brummen

Envelop 1987
Wapen van Brummen

Poststempel 1985
Wapen van Brummen

Briefhoofd, +/- 1995

Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel ; Sierksma, 1962; Anon., 1984 in Zutphens Dagblad