Brummen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


BRUMMEN

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 20 juli 1816
" Van lazuur een klimmende leeuw, houdende een bloemstruik in deszelfs voorste klaauw, alles van goud."

NB : Niet vermeld is dat de leeuw op een losse grond staat.

Wapen van Brummen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is sprekend bedoeld. In 1796 werd een wapen ingevoerd met een leeuw in een brummelbos, met een brummeltak in de poten, waaraan 7 brummels. Brummel is een braam, het geheel is in 1816 verbasterd tot een bloemstruik.

Het wapen werd door de burgemeester aangevraagd in een brief in 1816, zonder daarbij de kleuren te vermelden. Het wapen is daarom in rijkskleuren verleend.

In het begin der tachtiger jaren heeft een plaatselijke illustrator een moderne versie van het wapen ontworpen, met de bedoeling het wapen te wijzigen. Dit is echter niet gebeurd. Een officiële wapenwijziging was echter ook niet nodig, zolang de kleuren en elementen gelijk blijven.

Wapen van Brummen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Brummen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Brummen

Het wapen op een heraldische tegel
Wapen van Brummen

Poststempel 1972
Wapen van Brummen

Poststempel 1985
Wapen van Brummen

Poststempel 1993
Wapen van Brummen

Het wapen op een envelop 1972
Wapen van Brummen

Het wapen op een envelop 1987
Wapen van Brummen

Briefhoofd, +/- 1995


Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel ; Sierksma, 1962; Anon., 1984 in Zutphens Dagblad


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink