Buren (polderdistrict)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BUREN (Polderdistrict)

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1954 Lek en Linge (1983 Tieler- en Culemborgerwaarden (2002 Rivierenland))
Toevoegingen : 1838 Gecommitteerden 's Lands van Buren

I : 7 oktober 1818
"In keel een beurtelings gekanteelde dwarsbalk van zilver."

Wapen van Buren (polderdistrict)

Oorsprong/verklaring

Het wapen is identiek aan dat van het Graafschap en de stad Buren.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : - Link=Netherlands