Bussum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BUSSUM

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 2016 Gooise Meren
Toevoegingen : -

I : 24 december 1896
" In azuur 5 schuinkruiselings gerangschikte boekweitkorrels van goud, waarvan de 4 in de schildhoeken geplaatste met de uiteinden naar het schildhart, de eene in het hart geplaatste met het uiteinde naar de schildpunt gericht."

Wapen van Bussum

Oorsprong/verklaring

De gemeente had het wapen aangevraagd met een vijfbladerige kroon. De Hoge Raad van Adel vroeg om (historische) gegevens over het wapen en met name waarom de gemeente een kroon wilde voeren. De gemeente kon echter geen historische gegevens overleggen. Bij Van Ollefen en Bakker werd voor Bussum geen eigen wapen genoemd. De gemeente had in 1817 bij het ontstaan van de gemeente ook geen aanvraag gedaan. Van der Aa noemt echter wel een wapen met 5 boekweitkorrels. Het kan dus ontstaan zijn in het begin van de 19e eeuw. Bij gebrek aan historisch materiaal is het wapen zonder kroon verleend.

Overigens bestaat het verhaal dat het wapen gebaseerd is op het wapen van Hilversum, waarboven de Bussumers zich verheven voelden en dus een extra boekweitkorrel toevoegden.

Wapen van Bussum

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Bussum

Het wapen op heraldische tegels
Wapen van Bussum

Wapen van Bussum

Briefhoofd, +/- 1990
Wapen van Bussum

Briefhoofd, +/- 2000

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel ; Van der aa, 1832 ev; Van Ollefen en Bakker, 1793.