Castricum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

CASTRICUM

Provincie : Noord Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1821 Bakkum; 2002 Akersloot, Limmen

I : 26 juni 1816
" Gevierendeeld; het eerste en vierde van lazuur beladen met een klimmende leeuw van goud; het tweede en derde van zilver daarop 3 stekken van sijnople."

Arms (crest) of Castricum

II : 27 augustus 2003
"Gevierendeeld : I in azuur een omgewende leeuw van goud; in zilver drie eikels van sinopel; de naar beneden gerichte steel met één blaadje; III in zilver drie geplante stekken van sinopel; IV in sabel een leeuw van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van vijf bladeren. "

Wapen van Castricum

Oorsprong/verklaring

Het wapen werd als zodanig al gevoerd door Cornelis Geelvinck, die de heerlijkheid in 1664 verwierf. Het is niet bekend of het daarvoor al werd gevoerd.

In de eind 18e eeuwse Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver en op vele alfbeeldingen van het wapen van de familie Geelvinck wordt het wapen genoemd. De kleuren zijn pas vastgelegd in 1816. Historisch zijn diverse andere kleurcombinaties bekend, vooral van de leeuw, de drie 'stekken' zijn altijd groen. Vrijwel alle kleurenafbeelingen zijn inkleuringen van zwart-wit gravures, zie de versies onder. Dit soort inkleuringen zijn echter lang niet altijd correct, waardoor meerdere kleurencombinaties kunnen ontstaan. Betrouwbare afbeeldingen van het wapen van voor de 19e eeuw lijken er niet te zijn.

De betekenis van het wapen is echter onbekend. De voorgangers van Cornelis Geelvinck waren voor meer dan een eeuw ook heren van Heemskerk. Het is dus best mogelijk dat het wapen wat Geelvinck opnam, het gecombineerde wapen is van Heemskerk in I en IV en een oud heerlijkheidswapen van Castricum in II en III. Het kan ook zijn dat het de Hollandse leeuw is (rood op goud), aangezien tot Geelvinck de heerlijkheid een leen was van Holland. Tenslotte was de heerlijkheid in de 15e eeuw in het bezit van de familie Van der Leck(-van Polanen) die een zwarte leeuw in zilver voerden.

Bij de aanvraag van het gemeentewapen in 1813 voegde de gemeente waarschijnlijk geen beschrijving van de kleuren toe. De Hoge Raad van Adel verleende in dat geval de wapens in de Rijkskleuren, goud en blauw. Dat kan hier ook het geval geweest zijn.

Wat betreft de 'stekjes', die zouden dus een ouder heerlijkheidswapen van Castricum kunnen zijn. Gegevens daarover zijn er echter niet.

In het nieuwe wapen zijn elementen uit de wapens van de drie opgeheven gemeenten gecombineerd.

Wapen van Castricum

Het wapen op een gravure uit 1675
(Hartschild op wapen Geelvinck)
Wapen van Castricum

Het wapen in de Nederlandsche
Stads- en Dorpsbeschrijver (1793)
Wapen van Castricum

Het wapen op een kaart uit 1737
(origineel)
Wapen van Castricum

Het wapen op een kaart uit 1737
(ingekleurd)
Wapen van Castricum

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Castricum

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Castricum

Het wapen op een Newa bandje
Wapen van Castricum

Poststempel 1972
Wapen van Castricum

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Castricum

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Castricum

Het wapen in het dorp (bron)

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Sierksma, 1962; Van Ollefen en Bakker, 1793; http://ijpelaan.nl/Archief/Kennemerland/Plaats-Castricum-Heerlijke-Rechten.html