Daarsum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DAARSUM / DEERSUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapenis bekend:

Arms (crest) of Daarsum


Oorsprong/verklaring

Het wapen staat in de windvaan op het koor van de kerk. Als kleur is het wapen van de voormalige gemeente Rauwerderhem genomen: rood en wit.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl