Dantumadeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


DANTUMADEEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : -
Additions : 1816 Dantumawoude, Rinsumageest, Veenwouden

I : 25 maart 1818
" Een schild gevuld als volgt; het bovenste gedeelte keel, een gegolfde beek van zilver; het derde gedeelte van goud beladen met een loopende vos van keel; het onderste gedeelte groen. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2x3 parels.

Wapen van Dantumadeel

Oorsprong/verklaring

Het wapen kan symbolisch zijn voor de woeste gronden in de gemeente, waar veel vossen leefden, en de talrijke waterlopen. De gemeente voert het wapen op briefpapier en andere bescheiden, maar zal per 1 januari 1997 overgaan op het voeren van een logo. Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: De Falom, Feanwâlden, Wâlterswâld, De Westerein.

Dantumadeel.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Dantumadeel.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Informatie gemeente Dantumadeel