Dantumadeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DANTUMADEEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : -
Additions : 1816 Dantumawoude, Rinsumageest, Veenwouden

I : 25 maart 1818
" Een schild gevuld als volgt; het bovenste gedeelte keel, een gegolfde beek van zilver; het derde gedeelte van goud beladen met een loopende vos van keel; het onderste gedeelte groen. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2x3 parels.

Wapen van Dantumadeel

Oorsprong/verklaring

De betekenis van het wapen is niet duidelijk. Het wapen kan symbolisch zijn voor de woeste gronden in de gemeente, waar veel vossen leefden, en de talrijke waterlopen. Het is al bekend sinds de 17e eeuw.

Wapen van Dantumadeel

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Wapen van Dantumadeel

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Dantumadeel-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Dantumadeel

Het wapendiploma
Dantumadeel.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Dantumadeel.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Dantumadeel

Poststempel 1974
Wapen van Dantumadeel

Briefhoofd, +/- 1995

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: De Falom, Feanwâlden, Wâlterswâlde, De Westerein.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us onLiteratuur : Informatie gemeente Dantumadeel