De Tike

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE TIKE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Smallingerland

Het volgende dorpswapen is bekend :
In rood drie zilveren punten, boven vergezeld van een zilveren ploeg; een groene schildvoet met een zilveren pompeblêd.

Wapen van De Tike

Oorsprong/verklaring

Sinds 1952 is De Tike een zelfstandig dorp. De mensen die hier op de heide woonden, waren arm en woonden in plaggenhutten. In de 20e eeuw werd de heide en het hoogveen ontgonnen en toen ontstonden er boerderijen. Die gegevens vormen de basis voor het wapen en de vlag van De Tike.

De zilveren punten in het wapen staan voor de eenvoudige plaggenhutten op de rode heide. De ploeg staat voor de ontginning van de heide waardoor die plaatsmaakte voor een weidelandschap (groene schildvoet). Het zilveren plompeblêd staat voor het meer De Leien, waaraan het dorp ligt.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Heijningen, H. van : Alle vijf dorpen van Smallingerland (Fr.) nu bewapend en bevlagd. Heraldisch Tijdschrift 23:1(2017)29-34.