De Westerein

From Heraldry of the World
Revision as of 17:26, 10 May 2013 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replace - "|width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens''' |width="15%"|50 px|right |}" to "|width="70%" align="center" |'''Heraldry of the W)
Jump to navigation Jump to search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

DE WESTEREIN - ZWAAGWESTEINDE

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Gemeente  : Dantumadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Doorsneden door een versmalde dwarsbalk van zilver; I in keel twee penningen van goud; II in sinopel een weversspoel van goud; en een hartschild van goud, beladen met een Mercuriushelm van sabel.&quot

Westerei.jpg

Oorsprong/verklaring :
Het rood en het groen staan voor de overgang "van heide (rood) naar greide (groen)" (greide betekent ook zwaag of weiland), daar Zwaagwesteinde van oorsprong een heidedorp was. In de laatste eeuw is het "dorp-van-de-armoede" veranderd in een dorp van welvaart, verbeeldt door de twee gouden penningen. De weversspoel verwijst naar de confectie-industrie ter plaatse. Het was ook een dorp van kramers en kooplieden, wat wordt weergegeven door de helm van Mercurius in het hartschild. De versmalde zilveren balk ten slotte, staat voor de Nieuwe Vaart en de spoorlijn Leeuwarden - Groningen, welke ook aan de welvaart hebben bijgedragen. dwarsbalk stelt de spoorlijn en de waterwegen in het dorp voor.

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk