Defence Forces Center for International Service, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DEFENCE FORCES CENTER FOR INTERNATIONAL SERVICE, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Forces Center for International Service, Sweden
Official blazon
Swedish

I blått fält skuggan av en blå jordglob med landmassor av guld: västra Afrika i centrum. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Globe symbolises the Global scope of the Center's operations. Approved 1995.

Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces. Colour from Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet.