Defence Forces Center for International Service, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 21:32, 29 March 2019 by Marcusk (talk | contribs) (Official blazon)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DEFENCE FORCES CENTER FOR INTERNATIONAL SERVICE, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Forces Center for International Service, Sweden

Official blazon

I blått fält skuggan av en blå jordglob med landmassor av guld: västra Afrika i centrum. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

The Globe symbolises the Global scope of the Center's operations. Approved 1995.

Colour

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces. Colour from Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet.