Defence Forces Musical Center, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 21:35, 29 March 2019 by Marcusk (talk | contribs) (Official blazon)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DEFENCE FORCES MUSICAL CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Forces Musical Center, Sweden

Official blazon

I blått fält en lyra av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

The Lyre symbolises the Musical Services provided by the Center. Approved in 1995. Designed by the Heraldist Bengt Olof Kälde in 1993.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces. Bengt Olof Kälde - Kyrkokonstnär och heraldiker.