Dentergem

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Wapens van alle landen
Armorial du Monde
Belgium.jpg
Belgian heraldry portal
Belgische wapens
Armorial de Belgique
Belgium-flag.jpg

DENTERGEM

Province : West-Vlaanderen
Additions : 1977 Markegem, Oeselgem, Wakken

Wapen van Dentergem

Official blazon

  • (1819) Van rood beladen met een vliegende duif houdende in deszelfs bek een laurier tak.
  • (1840) Een rood veld, met eene witte duyf van de regte zyde schuyns afvliegende, houdende in haeren bek eenen natuerlyken olyftak.
  • (1989) Gedeeld 1. gegeerd van twaalf stukken van goud en van lazuur; hartschild: in keel drie schuinkruisjes van goud 2. in zilver drie leeuwen van sinopel, gekroond van goud, geklauwd en getongd van keel; schildhoofd: in goud een vliegende duif van lazuur, gebekt en gepoot van keel, met in de bek een olijftak van sinopel.

Origin/meaning

The old arms were granted on November 10, 1819 and confirmed on December 22, 1840. The present arms were granted on November 21, 1989.

The pigeon is derived from the arms of the Lords of Kerchove, barons of Eksaarde, Lords of Dentergem in the 17th and 18th century. In the new arms the old arms are shown in the chief. The lower half shows the arms of Wakken and three lions for Markegem and Oeselgem.

Denterge.jpg

The arms from 1819
Wapen van/Blason de Dentergem

The arms in the Koffie Hag/Café Hag albums +/- 1930
Wapen van/Blason de Dentergem

The arms on a police badge (source)


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Servais, 1955; Viane-Awouters and Warlop, 2002