Diessen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DIESSEN

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1997 Hilvarenbeek
Toevoegingen : -

I : 14 oktober 1818
" Van lazuur beladen met een beker van goud."

Wapen van Diessen

Oorsprong/verklaring

Diessen behoorde tot 1810 onder de schepenbank van Hilvarenbeek, en had dus vanouds geen eigen wapen of zegel.

In 1815 verzocht de burgemeester een wapen met een ploeg, een stroompje, twee molens en een ossenkop. Dit "wapen" gaf de belangrijkste bron van inkomsten, de landbouw in de gemeente weer.

Een jaar later diende hij een zegelvormige tekening in, waarop de agrarische inspanningen in de gemeente werden gesymboliseerd, door een met een draperie behangen vaas. De draperie was met ossenkoppen bevestigd aan de vaas. De vaas stelde de aarde voor, waarin vóór de winter gezaaid was en waarin dus de welvaart van het volgende jaar opgeslagen zat. De draperie stelde het lotgeval voor dat de uitkomst onthulde. De ossenkoppen sloegen op de ossen, die nodig waren voor de bewerking van het land.

De Hoge Raad van Adel vond dat een beetje teveel van het goede en verleende uiteindelijk alleen de beker. Aangezien de burgemeester geen kleuren had gespecificeerd, werd het wapen in rijkskleuren uitgevoerd.

In 1954 stelde de Hoge Raad van Adel de gemeente voor het wapen te wijzigen, door de kleur van het schild te wijzigen in zwart en alsnog de ossenkoppen aan te laten brengen. De gemeente is hier echter verder niet op ingegaan.

Wapen van Diessen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Diessen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Diessen

Poststempel 1990
Wapen van Diessen

Poststempel 1988
Wapen van Diessen

Het wapen op een envelop 1990
Wapen van Diessen

Briefhoofd, +/- 1995

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
"In goud een breedarmig kruis van zilver, gezoomd van keel; een hartschild van azuur, warin een drinkbeker van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

In dit nieuwe ontwerp is de drinkbeker afgebeeld in de kleuren van het kwartier van Oisterwijk, waaronder de schepenbank Hilvarenbeek en Diessen viel. Het kruis is afgeleid van het wapen van Echternach. De abdij van Echternach had reeds in de 8e eeuw bezittingen in de huidige gemeente. De drinkbeker symboliseert tevens de verering van de H. Willibrordus ter plaatse. De heilige zou hier namelijk een bron hebben doen ontspringen. Ook een ring in de gemeentevlag herinnert aan dit feit.

De gemeente heeft echter geen pogingen ondernomen om het wapen te wijzigen.`


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : vHam, 1984; Brekel, 1993b; Informatie gemeente Diessen