Dinteloord en Prinsenland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


DINTELOORD EN PRINSENLAND

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1997 Steenbergen
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
" Van lazuur beladen met een hooren en verzeld en chef van 2 en en pointe van één St.Andrieskruis, alles van goud, en het schild vastgehouden door een engel van goud."

Wapen van Dinteloord en Prinsenland

Oorsprong/verklaring

Dinteloord werd in 1605 bedijkt en werd een eigen heerlijkheid, onafhankelijk van het nabijgelegen Steenbergen. De heerlijkheid was sterk afhankelijk van Breda, in 1606 werd zelfs gezegeld met het kleinzegel van Breda. De kruisjes zijn dus afkomstig van het wapen van Breda. Kenmerkend verschil met Breda werd de hoorn, afkomstig van het prinselijk wapen, als symbool voor Prinsenland.

De engel als schildhouder verschijnt in de 17e eeuw. Van Dinteloord zijn 4 zegels bekend, allen met hetzelfde wapen, maar verschillend in de positie van de engel. Het oudste zegel vertoont de engel als in het wapen van Breda, op het tweede zegel hangen de benen van de engel langs het wapen en houdt hij in de linkerhand een penning. Een 18e eeuws zegel, waar de engel meer als een marionet staat afgebeeld vormde het ontwerp voor het huidige wapen. Het zegel uit 1641 vertoont als enige de hoorn omgewend.

Dintelz1.jpg

Links een afdruk van het zegel uit 1649, rechts uit 1800. (Uit: Van Ham, 1983, fig 9 en 11)

Vroeger werd de hoorn ook van sabel afgebeeld en was het veld keel met zilveren kruisjes, pas bij de officiële verlening is het wapen in de huidige (Rijks-)kleuren uitgevoerd.

Wapen van Dinteloord en Prinsenland

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Dinteloord en Prinsenland

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Dinteloord en Prinsenland

Poststempel 19838
Wapen van Dinteloord en Prinsenland

Poststempel 1988
Wapen van Dinteloord en Prinsenland

Briefhoofd, +/- 1988

Dinteloord

Op 30 oktober 1997 heeft de gemeenteraad van Steenbergen besloten het oude gemeentewapen in de historische kleuren te verlenen als dorpswapen voor Dinteloord.

Dinteloord-dorp.jpg


Literatuur: Van Ham, 1983, 1984; informatie gemeente Steenbergen


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink