Diocese of Västeräs

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Ceh.jpg
Ecclesiastical heraldry portal
  • Total pages in the Ecclesiastical section : 5,925

DIOCESE OF VÄSTERÅS

Country : Sweden
Denomination : Lutheran
Established : 12th Century

Arms (crest) of Diocese of Västeräs

Official blazon

I blått fält ett tillbakaseende gudslamm av silver med röd beväring och med en korsgloria av guld, med rött kors, överlagt och med höger framben stödjande en stolpvis ställd krosstav av guld med röd kyrkfana, försedd med tvärstång och fransar av guld.

Origin/meaning

The Cathedral of Västerås has two patrons the Virgin Mary and St John the Baptist. The Later is symbolised by the Agnus Dei (Lamb of God), used in many Seals of the Bishops and Chapter of Västerås. The Tictures are familiar fram a piece of Art from 1514 still to be seen in the Cathedral. However in modern times the Virgin Mary dominated Seals and Coat of Arms. But in 1949 in cooperation with the then State Heraldic Authority the Agnus Dei was reinstated as the motive of the Coat of Arms.

Arms of Bishops


Literature : Nevéus and de Waern, 1992. Pictures of Arms of Bishops Palmqvist to Mogren by Lokal Profil on Wikimedia Commons. Bishop Silléns Arms from the Book Alverdens Heraldik i Farver.

Sweden.jpg