Doetinchem

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DOETINCHEM

Provincie : Gelderland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1920 Ambt Doetinchem, Stad Doetinchem; 2005 Wehl

I : 15 december 1920
" In azuur een dubbelstaartige gekroonde leeuw van goud, getongd en genageld van keel, vergezeld van 3 mispelbloemen van zilver. Het schild gedekt met eene vijfbladerige kroon van goud."

Wapen van Doetinchem

Oorsprong/verklaring

Beide symbolen zijn afkomstig van de wapens van de Graven van Gelre.
Het oudste stadszegel, daterend uit de 13e eeuw, vertoont de H. Catharina, gekroond, staande, met in de rechterhand een palmtak en steunende op een driekantig schild, beladen met 3 mispels, tenslotte nog links van haar het woord Katharina.

Een tweede, 14e eeuws, zegel vertoont eveneens de H. Catharina, nu met zwaard en rad, en met drie mispels, die los in het veld staan, niet meer op een schild.

Het eerste zegel, waar het huidige wapen op voorkomt dateert uit de eerste helft van de 15e eeuw. Het vertoont wederom de voorstelling van de H. Catharina, nu met een schildje voor zich, waarop een leeuw, vergezeld van drie mispels. Na de reformatie wordt alleen het wapen met de leeuw en de mispels gebruikt.

Zegel van Doetinchem

Het 15e eeuwse zegel

De mispels waren het wapen van de graven van Gelre tot ongeveer 1300 (zie Gelderland). Na de benoeming tot hetog werd het wapen gewijzigd in een leeuw. De stad voerde eerst alleen de mispels als teken van onderhorigheid aan Gelre. Waarschijnlijk bleef de stad de mispels als eigen symbool zien en toen de graven overgingen op een wapen met een leeuw, voegde de stad daar de mispels aan toe.

In de loop der tijden is het wapen regelmatig afgebeeld met een omgewende leeuw en/of een enkelstaartige leeuw. Ook de gemeente Stad Doetinchem schijnt de leeuw regelmatig omgewend gebruikt te hebben.

Wapen van Doetinchem

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Doetinchem

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Doetinchem

Poststempel 1978

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Zondervan, 1982d; Van den Bergh, 1898