Domburg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Domburg/Arms (crest) of Domburg

Het wapen van 1817
Wapen van Domburg/Arms (crest) of Domburg

Het wapen van 1969
Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zeeland
Zeelandp.jpgAdditions:

  • 1816 Domburg-Binnen
  • 1816 Domburg-Buiten
  • 1966 Oostkapelle

Incorporated into:


{{#display_map:51.5628,3.4959|width=250|height=250|zoom=7}}

Official blazon
Dutch
  • (1817) Van lazuur beladen met een dubbele burgt van zilver. Het schild gedekt met een kroon met 5 fleurons, alles van goud.
  • (1969) In azuur een geopende dubbele burcht met valdeur, van zilver, verlicht van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.
English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 31 juli 1817 en met een andere kroon op 26 september 1969.

Domburg verkreeg in 1223 stadsrechten van Graaf Floris IV van Holland. Of er toen ook een wapen werd aangenomen is niet bekend. De burcht in het wapen wordt wel sprekend verklaard; Domburg was Duinburcht. Het is echter maar de vraag of er ooit in Domburg een kasteel heeft gestaan. Opname van een burcht in het wapen zou ook alleen een symbool kunnen zijn van het bezitten van stadsrechten.

Het wapen is in de loop der tijden in wezen niet gewijzigd. Het is bekend sinds de 14e eeuw. In de loop der eeuwen wordt het wel regelmatig afgebeeld met een kroon of met één of meerdere schildhouders. Ook wat betreft de kleuren zijn er geen wijzigingen. Ook in de Nieuwe Cronijk van Zeeland van Smallegange wordt het als zodanig afgebeeld en beschreven.

Na de samenvoeging met Oostkapelle in 1966 werd besloten het oude wapen te continueren, zij het dat de beschrijving en de kroon werden aangepast aan de gebruikelijke gemeentekroon. Het wapen van Domburg werd als stadswapen verkozen boven het wapen van de ambachtsheerlijkheid Oostkapelle.

Literatuur: De Man, 1901; Sierksma, 1962; Smallegange, 1693


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg