Doniawerstal

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DONIAWERSTAL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Skarsterlân (2014 De Friese Meren), Wymbritseradiel (2011 Súdwest Fryslân)
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
" Van goud beladen met een roode arm, komende van de regterkant des schilds, houdende in de hand eene omgekeerde wereldkloot van lazuur, waarvan het kruis zwart is. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Arms (crest) of Doniawerstal

Oorsprong/verklaring

De oorsprong van het wapen is niet bekend. Vergelijk ook Lemsterland. Tot in de 16e eeuw hadden beide grietenijen vaak dezelfde grietman.

Wapen van Doniawerstal

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Doniawerstal-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Doniawerstal.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Doniawerstal.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur:


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink