Doorwerth

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DOORWERTH

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1923 Renkum
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen

Er is wel een heerlijkheidswapen bekend, wat al in de 18e eeuw werd gevoerd.

Dit wapen werd op 7 oktober 1818 door de Hoge Raad van Adel bevestigd voor de ambachtsheerlijkheid : " In azuur een dwarsbalk van goud, boven vergezeld van 3 liggende blokjes, geplaatst 1,1 en 1, onder eveneens van 3 liggende blokjes, geplaatst 2 en 1, alles van goud."

Wapen van Doorwerth

Dit wapen is opgenomen als een kwartier in het wapen van Renkum, zie verder onder Renkum.

Wapen van Doorwerth

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Van den Bergh, 1878; Archief Hoge Raad van Adel