Eelde

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


EELDE

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1998 Tynaarlo
Toevoegingen : -

I : 5 februari 1932
" In goud een omgewende opvliegende raaf van sabel, aan wier bek een kruisboog van azuur hangt, met schacht en kruk van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Eelde

Oorsprong/verklaring

Bij de aanvraag in 1930 waren er drie historische gegevens, die de gemeente in het wapen kon voeren. Allereerst was Eelde lange tijd de zetel van de schultes (hoogste bestuurlijke ambtenaar) van Drenthe. Ten tweede waren er vier havezathen in de gemeente en was de hervormingsprediker Menso Alting in Eelde geboren.

De gemeente koos als belangrijkste symbool de afbeelding van de Maagd Maria in een tempel. Dit was de afbeelding op de zegels van de schultes van Drenthe en vrijwel identiek aan het landschapszegel. Van Menso Alting zelf waren geen zegels of wapenafbeeldingen bekend. Van zijn zoons waren wel wapens bekend. Echter deze wapens waren afwijkend van het wapen Alting wat door Rietstap werd vermeld in zijn beschrijving van Europese familiewapens. Gekozen werd toch voor het wapen der zonen

Als derde symbool werd gekozen het wapen van de stichters van het Huis Ter Borgh. Deze havezathe was de belangrijkste in de gemeente en leden van het geslacht waren bekend uit de 14e en 15e eeuw. Door deze symbolen te combineren kwam de gemeente tot het volgende ontwerp :

"Doorsneden, I. weer gedeeld: 1 in goud een Romaansche tempel van goud, waarin gezeten de Maagd Maria, gekleed in een azuur gewaad, dragende een van voren opengeslagen mantel van keel en het kind Jezus op Haar linker knie hebbende en een staf in Haar rechter hand dragende; 2 doorsneden, a in goud een ring van sabel; b van goud, gekapt van azuur, het gouden veld beladen met een bal van sabel, II in zilver drie adelaars van keel. Het schild gedekt door een kroon van drie bladeren en twee paarlen en gehouden door twee wilden van natuurlijke kleur, omgord en omkranst van groen loof en een knots over de schouder houdende."

De schildhouders sloegen op de vroege bewoning in Drenthe.

De Hoge Raad van Adel ging met bovenstaand ontwerp niet akkoord om de volgende redenen :

-het ontwerp was te overladen,
-de afbeelding van de Maagd Maria leek te sterk op het provinciewapen,
-er waren geen archeologische bewijzen voor vroege bewoning,
-van het wapen van Alting was niet bekend of het door hemzelf gevoerd was.

De Hoge Raad van Adel ging wel akkoord met opname van een symbool voor de havezathe, maar zag liever het wapen van de familie die de havezathe het langst heeft bewoond, Sighers ter Borgh.

Uiteindelijk ging de gemeente akkoord met het huidige wapen, het wapen van het geslacht Sighers ter Borgh.

Wapen van Eelde

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1944