Elst

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ELST

Provincie : Gelderland
Opheffing : 2001 Overbetuwe
Toevoegingen : 1818 Elden, Lent

I : 19 februari 1900
" Doorsneden : I gedeeld : a) in rood een kruis van zilver (bisdom Utrecht), b) in blauw een roodgetongde en genagelde dubbelstaartige leeuw van goud (graafschap Gelre), II in goud het attribuut der H.Werenfried, kerkpatroon van Elst, namelijk een zwarte boot, waarin een dakvormige doodskist van houtkleur, met een zwart kruis op de deksel, de boot rustend op een stromend water, golvend gedwarsbalkt van 5 stukken, beurtelings blauw en zilver."

Wapen van Elst

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het wapen van Utrecht, van Gelre (waarbij de leeuw niet gekroond is !), en de kerkpatroon.

De H.Werenfridus zou rond 700 in deze streek, met name in Elst, gepredikt hebben. Hij stierf in 682 in Westervoort, waarna onenigheid ontstond tussen Elst en Westervoort over de plek, waar hij zou worden begraven. Tenslotte besloot men dit aan een hogere macht over te laten en plaatste de lijkkist op een stuurloos bootje op de Rijn. De overlevering wil dat de boot tegen de stroom in naar Elden dreef en daar bleef liggen. Om nu in Elst de juiste plaats te vinden, laadde men de kist op een kar waarvoor ossen liepen, die nog nooit onder het juk waren geweest. (Een andere versie spreekt van twee runderen, die hun blatende kalveren in een stal in Westervoort hadden staan). Deze liepen tenslotte naar de plaats, waar nu de NH kerk staat en waar de heilige ook begraven ligt. Ten tijde van de reformatie is het lijk gedeeltelijk verbrand en gedeeltelijk weggevoerd. Elst wordt voor het eerst genoemd in een akte uit 726, maar er zijn restanten gevonden van een Romeinse tempel uit de eerste eeuw na Christus.

In 1816 had de burgemeester geen wapen gevraagd, enerzijds omdat er geen wapen bestond en er geen behoefte aan was, anderszijds omdat hij bang was dat de gemeente snel weer opgeheven zou worden.

Wapen van Elst

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Elst

Het wapen op een suikerzakje
Wapen van Elst

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Elst

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Elst

Advertentie +/- 1980
Zulpich1.jpg

Het wapen bij de stadsingang van Zülpich, Duitsland (Augustus 2013)

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Gemeentegids Elst, 1993; Archief hoge Raad van Adel