Engelen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


ENGELEN

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : 1971 's Hertogenbosch
Toevoegingen : 1821 Vlijmen en Engelen (ged.); 1922 Bokhoven

I : 18 april 1953
" In azuur de aartsengel Yophiel in natuurlijke kleur, gevleugeld van zilver, dragende een mantel van hetzelfde, houdende in de rechterhand een vlammend zwaard van zilver, met gouden gevest, en in de linker een gesel van sabel, staande op een rotsgrond van goud."

Wapen van Engelen

Oorsprong/verklaring :

Het is een sprekend wapen. Engelen was een heerlijkheid, behorend van 1335-1317 tot Gelre, van 1337-1356 tot Brabant en van 1356-1805 tot Holland. Pas in 1805 werd het weer bij Brabant gevoegd. De gemeente Engelen werd in 1810 eerst samengevoegd met Vlijmen, maar in 1821 weer een zelfstandige gemeente. De heerlijkheid Engelen had tot 1473 geen eigen schepenbank. Of er in 1473 meteen een schepenbank is ingesteld is niet bekend. Het oudst bekende zegel dateert uit 1614 en vertoont al de aartsengel Yophiel. Dit zegel was tot 1796 in gebruik. Ook tussen 1821 en 1953 gebruikte de gemeente een zegel met een engel. Pas in 1953 werd het wapen verleend, gebaseerd op het oude zegel.

Wapen van Engelen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende wapen voor als dorpswapen:
In goud een gesel van sabel, schuingekruist geplaatst over een vlammend zwaard van goud, bovenaan vergezeld van een zesspakig rad van keel.

In dit wapen wapen is de engel vervangen door zijn attributen. Het rad is het rad van Heusden, Engelen ligt in het land van Heusden, en werd in 1335 door Sophia van Heusden aan Gelre in leen gegeven.
Dit wapen is echter nooit als dorpswapen uitgevoerd. Op 18 maart 1999 heeft de raad van 's Hertogenbosch besloten het oude gemeentewapen als dorpswapen in te stellen.


Literatuur: Brekel, 1993


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink