Ermelo (NL)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ERMELO

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 20 juli 1816
" Van lazuur beladen met een beeld der gerechtigheid."

NB : het beeld staat op een losse grond, dragend een zwaard en een weegschaal in de rechterhand, de linkerhand steunend op een bundelpijl, aan de voeten vergezeld van een eg en een ploeg.

Wapen van Ermelo

II : 20 juli 1972
" In azuur een aanziende pronkende pauw, in de rechter bovenhoek vergezeld van een Maltezer kruis, alles van zilver; een schildhoofd van goud, getralied met van de kruispunten uitgaande, naar beneden gerichte, uitgebogen punten, alles van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Ermelo

Oorsprong/verklaring

Ermelo behoorde samen met Nunspeet en Elspeet een apart schoutambt. Deze situatie blijft bestaan tot de tijd van de Bataafse Republiek. In 1812 wordt Ermelo gesplitst in de gemeenten Ermelo en Nunspeet. In 1817 wordt dat echter weer teniet gedaan en wordt de oude gemeente Ermelo opnieuw ingesteld. De gemeente omvatte Ermelo, Nunspeet, Elspeet en Vierhouten. De gemeente was echter moeilijk te besturen en al in de loop van de vorige eeuw gingen er stemmen op om Ermelo en Nunspeet te scheiden. Ook is er sprake geweest van samenvoeging van Ermelo (dorp) met Harderwijk en een gemeente Nunspeet. Uiteindelijk is in 1972 de gemeente gesplitst.

Het oude wapen is een typisch Bataafs wapen en waarschijnlijk pas in het begin van de 19e eeuw ontworpen.

Wapen van Ermelo (NL)

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Ermelo (NL)

Het wapen op een heraldische tegel
Wapen van Ermelo (NL)

Poststempel 1972
Wapen van Ermelo (NL)

Poststempel 1974
Wapen van Ermelo (NL)

Poststempel 1999

In Ermelo ligt het kasteel Staverden, oorsprong van de gelijknamige stad. In 1290 verkreeg graaf Reinald van Gelre van de kapittelkerk te Zutphen een deel van zijn bezittingen in erfpacht. Hij vatte toen het plan op om rond zijn hofstede Staverden een stad te stichten, omdat in die tijd een groot deel van de Veluwe werd ontgonnen.

Op 16 juli 1291 kreeg hij toestemming van koning Rudolf en op 25 maart 1298 werd Staverden officieel een stad. De stad heeft zich echter nooit verder ontwikkeld (en is de kleinste stad van Nederland, het telt nu minder dan 100 inwoners). Sinds het begin der 14e eeuw werd de stad verplicht om de witte pauweveren voor de helmkroon voor de graven (later hertogen) van Gelre te leveren. Deze traditie is ook hede ten dage nog in zwang en witte veren zijn in het provinciehuis te vinden.

Het kruis is afgeleid van de stichting in 1406 van een klooster van de Maltezer ridders. De hieruit ontstane verpleeginrichtingen zijn nog steeds in Ermelo te vinden. De gemeenteraad wilde echter een Johannieter kruis, aangezien men in de mening verkeerde dat een Maltezer kruis alleen sloeg op katholieke organisaties. De Hoge Raad van Adel wees dit af en het Maltezer kruis is toegekend. Tenslotte slaat de eg in het schildhoofd op het agrarisch element van de gemeente, met name in vroeger tijden.


Literatuur: Bontekoe, 1972; anoniem, 1995


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink