Eysden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


EIJSDEN

Provincie : Limburg
Opheffing : 2011 Eijsden-Margraten
Toevoegingen : 1828 Breust, Oost, 1943 Mesch, 1982 Gronsveld (ged, 1943 Rijckholt)

I : 5 februari 1890
" Van zilver beladen met een getakt Bourgondisch kruis van keel, vergezeld van het ten halve uitkomende beeld van de H.Christina van goud, met gelaat en handen van natuurlijke kleur en nimbus van goud, houdende in de opgeheven rechterhand een slang van sinopel en in de opgeheven linkerhand een bundel van 3 pijlen van sabel; links en beneden van een zesbladige roos van keel, rechts van een van goud gekroonden leeuw van keel, houdende in de opgeheven rechter klauw een opgeheven zwaard van goud en in den linker een pijlenbundel van 'tzelfde."

Wapen van Eysden

II : 16 juli 1983
" Gedeeld : I in zilver een knoestig schuinkruis van keel, II in goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt, getongd en gepoot van keel met op de borst een schildje van goud, beladen met 3 ballen van keel, in een schildvoet van keel een ingebogen punt van goudhermelijn. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Eysden

Oorsprong/verklaring

Alle bekende Eysdense schepenbankszegels vertonen de H.Christina en een getakt Bourgondisch kruis. Dit laatste symbool herinnert aan de periode dat Eysden aan de hertogen van Bourgondië toebehoorde. In 1430 was de heerlijkheid als onderdeel van het land van Valkenburg aan Bourgondië gekomen. Het kan ook van iets jonger datum zijn, toen Eysden behoorde tot de zgn Bourgondische Kreits in het Duitse Rijk (1548). Het kruis komt ook voor op een reeks grensstenen in en rond de huidige gemeente uit 1828.

In het nieuwe wapen is het oude Eysdense kruis vergezeld van de adelaar met de ballen van Gronsveld en deschildvoet herinnert aan de voormalige heerlijkheid Breust.

Eysdenz1.jpg

Oud zegel van de gemeente uit de Franse tijdFollow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : v.Hall, 1984