Fivelingo

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

FIVELINGO

Provincie : Groningen
Opheffing : 1986 Eemszijlvest (2000 Noorderzijlvest, Hunze en Aa's)
Toevoegingen : 1871 Dorpsterzijlvest

I : 18 maart 1960
"Gevierendeeld : I en IV in zilver een adelaar van keel, gebekt en gepoot van azuur; II en III in sinopel drie golvende dwarsbalken van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van vijf bladeren. "

Wapen van Fivelingo

Oorsprong/verklaring

De adelaar is het oude wapen van het Fivelingo, een van de Groninger Landschappen. Het oudste zegel van Fivelingo, bekend van 1317, vertoonde twee heiligen, gezeten op een troon. Rond 1405 wed aan de voet van de heiligen een lelie aangebracht, die tussen 1415 en 1436 werd vervangen door een schild met een adelaar. Sindsdien fungeert de adelaar als het wapen van Fivelingo. De kleuren zijn bekend sinds 1781, als het wapen afgebeeld wordt op een kaart van Groningen.

Het gebied werd in de 17e eeuw bestuurd door het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen. Dat zijlvest voerde tot het midden der 17e eeuw een wapen met een harpij, het wapen van Oost-Friesland. Het gebied was toen in handen van de graven van Oost-Friesland. In de loop van de 17e eeuw veranderden de machtsverhoudingen en in 1676 verschijnt er een wapen voor het zijlvest met een gevierendeeld schild, in het eerste en vierde kwartier een rode, goud gekroonde harpij. In het tweede en derde kwartier drie golvende dwarsbalken. De harpij in de kleuren van het Fivelingo is een combinatie van beide symbolen. De drie dwarsbalken zijn de Drie Delfzijlen.

In het nieuwe waterschapswapen is de harpij vervangen door de meer historische adelaar.

Officieus heeft het waterschap nog enige tijd hetoude Fivelgoër wapen (met de adelaar, niet de harpij) gevoerd nadat het nieuwe wapen al was verleend.Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Anoniem, Waterschap Fivelingo kreeg koninklijke goedkeuring op nieuw wapen. Nieuwe Damster 28 juni 1960.