Fryske Peallen

From Heraldry of the World
Revision as of 07:40, 11 January 2019 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "Friesland|Frieslân (Friesland)" to "Friesland|Fryslân (Friesland)")
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

FRYSKE PEALLEN - FRIESCHE PALEN

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Gemeente  : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Omgekeerd kepersgewijze doorsneden door een schans van sinopel : I in azuur twee palen van zilver, beladen met plompebladeren van keel, II gepaald van goud en keel van 10 stukken."

Wapen van Fryske Peallen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van de schans die stadhouder Willem Lodewijk in 1593 heeft gebouwd, om de Spaanse legers te weren uit Friesland. De schans in het wapen houdt de Spanjaarden tegen, gesymboliseerd door het wapen van Aragon (rode palen in goud), met de symbolen uit de Friese vlag aan de andere kant. Door de Friese symbolen paalsgewijs op te nemen ontstaat tevens een sprekend element.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1995