Fryske Peallen

From Heraldry of the World
Revision as of 15:08, 19 August 2021 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - " " to " ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

FRYSKE PEALLEN - FRIESCHE PALEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Omgekeerd kepersgewijze doorsneden door een schans van sinopel : I in azuur twee palen van zilver, beladen met plompebladeren van keel, II gepaald van goud en keel van 10 stukken."

Wapen van Fryske Peallen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van de schans die stadhouder Willem Lodewijk in 1593 heeft gebouwd, om de Spaanse legers te weren uit Friesland. De schans in het wapen houdt de Spanjaarden tegen, gesymboliseerd door het wapen van Aragon (rode palen in goud), met de symbolen uit de Friese vlag aan de andere kant. Door de Friese symbolen paalsgewijs op te nemen ontstaat tevens een sprekend element.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1995