Gaasterland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GAASTERLAND

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Gaasterland-Sloten (1985 Gaasterlân-Sleat (2014 De Friese Meren))
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"Een groene voorgrond, waarop een goude koornstruik in volle airen, voor dewelke heen springt een haas van keel, het overige gedeelte van het schild een hemelsblauwe lucht."

NB : het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.

Wapen van Gaasterland

Oorsprong/verklaring

De oorsprong van het wapen is niet bekend. Wel is er een 17e eeuws zegel bekend, waarop echter geen haas, maar een dubbele adelaar voorkomt.

Wapen van Gaasterland

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Gaasterland

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Gaasterland

Het wapen op een reclamekaartje, 1930 (?)
Wapen van Gaasterland

Briefhoofd, +/- 1980


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : vdBergh, 1878