Giessenburg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GIESSENBURG

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 1986 Giessenlanden (2019 Molenlanden), Graafstroom (2013 Molenwaard (2019 Molenlanden))
Toevoegingen : 1957 Giessendam, Giessen Nieuwkerk, Hardinxveld, Peursum (1857 Nederslingeland)

I : 6 april 1957
"Doorsneden : I gedeeld, a) in azuur 2 toegewende leeuwen van goud, b) in keel een zilveren molenrad, II gedeeld, a) in goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur; in het schildhoofd vergezeld van een barensteel van azuur, b) in sabel 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Giessenburg

Oorsprong/verklaring

De gemeente voerde tot 1957 geen wapen. Het nieuwe wapen is een combinatie van elementen uit de wapens van Giessen-Nieuwkerk (Ia), Giessendam (Ib) en Peursum (II).

Wapen van Giessenburg

Poststempel 1979 met Schelluinen
Wapen van Giessenburg

Briefhoofd, +/- 1990


Literatuur:


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink