Goidschalxoord

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GOIDSCHALXOORD

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1855 Heinenoord (1984 Binnenmaas (2019 Hoeksche Waard), Oud Beijerland (2019 Hoeksche Waard))
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Goidschalxoord was een Hoge Heerlijkheid, die zijn naam ontleende aan een van de eerste Heren: Goidschalck Oelm.

In de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver wordt het volgende wapen genoemd voor de heerlijkheid:
"In zilver een rode brak met een halsband van goud."

Waar dit wapen vandaan komt is verder niet bekend.

Jakob van der Eck noemt in 1628 een geheel ander wapen, zonder kleuren of enige beschrijving. De oorsprong is dan ook niet bekend:

Goidschalxoord.jpg


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Van Ollefen en Bakker, 1793; Gemeentegids Binnenmaas, 1994