Goirle

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


GOIRLE

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 14 oktober 1818
"Een blaauw schild beladen met een schotel van zilver, op dewelke is gesteld een manshoofd van goud."

Wapen van Goirle

Oorsprong/verklaring

Goirle behoorde tot 1810 bestuurlijk bij Tilburg en bezat dus geen eigen zegel of wapen. De burgemeester vroeg in 1815 een wapen aan met daarop het hoofd van St. Jan de Doper. St. Jans Onthoofding zou de patroonheilige van het dorp zijn. Of de Hoge Raad van Adel geen antwoord heeft gegeven of bezwaren had is niet bekend, maar de burgemeester vroeg in november 1816 andermaal hetzelfde wapen aan. De kleuren werden niet opgegeven en het wapen werd dus in rijkskleuren verleend.

Wapen van Goirle

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Goirle

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Goirle

Poststempel 1988
Wapen van Goirle

Poststempel 1989
Wapen van Goirle

Briefhoofd en stempel, +/- 1990

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
In azuur het hoofd van de H. Johannes de Doper op een schotel, allen van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.

In dit ontwerp is de kleur aangepast aan het kwartier van Oisterwijk, waartoe Tilburg en Goirle behoorden. De gemeente heeft geen pogingen gedaan het wapen te wijzigen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Brekel, 1993b