Today is June 10 : International Heraldry Day
Ihd.jpg
a good day also to sponsor Heraldry of the World : https://gofund.me/9d852f6e

Goirle

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


GOIRLE

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 14 oktober 1818
"Een blaauw schild beladen met een schotel van zilver, op dewelke is gesteld een manshoofd van goud."

Wapen van Goirle

Oorsprong/verklaring

Goirle behoorde tot 1810 bestuurlijk bij Tilburg en bezat dus geen eigen zegel of wapen.

De burgemeester vroeg in 1815 een wapen aan met daarop het hoofd van St. Jan de Doper. St. Jans Onthoofding zou de patroonheilige van het dorp zijn. Of de Hoge Raad van Adel geen antwoord heeft gegeven of bezwaren had is niet bekend, maar de burgemeester vroeg in november 1816 andermaal hetzelfde wapen aan. De kleuren werden niet opgegeven en het wapen werd dus in rijkskleuren verleend.

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
In azuur het hoofd van de H. Johannes de Doper op een schotel, allen van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.

In dit ontwerp is de kleur aangepast aan het kwartier van Oisterwijk, waartoe Tilburg en Goirle behoorden. De gemeente heeft geen pogingen gedaan het wapen te wijzigen.


Literatuur: Brekel, 1993b


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg