Grathem

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


GRATHEM

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1991 Heythuysen (2007 Leudal)
Toevoegingen : -

I : 31 mei 1873
"Een schild van lazuur, waarop een naar voren gekeerde bisschop, houdend in de regterhand een overdekte miskelk, in de linkerhand een bisschopsstaf, alles van goud; de bisschop is ter halverwege geplaatst achter een schild van zilver, gevierendeeld met 4 klimmende leeuwen van keel."

Wapen van Grathem

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit de patroonheilige (Sint Severinus) en het wapen van Brederode. Het wapen is gebaseerd op het oude zegel van de schepenbank, bekend van afdrukken uit 1663-1718. Maria van Brederode was abdis van Thorn van 1531-1549, Grathem behoorde historisch altijd tot het land van Thorn. Aangezien de gemeente in 1873 verder geen kleuren had aangegeven, is het schild met de heilige verleend in rijkskleuren.

Het wapen van Maria van Brederode komt ook voor op haar zegel als abdis en is bekend sinds 1534. Het komt ook voor op munten van Thorn geslagen onder haar bewind.

De heilige had op het zegel zijn eigen symbool, een schietspoel, maar in het wapen werd dat vervangen door een meer algemene kelk.

Wapen van Grathem

Poststempel 1984
Wapen van Grathem

Poststempel 1989
Wapen van Grathem

Briefhoofd, +/- 1985


Literatuur: Sierksma, 1962


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg