Grouw

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GROU / GROUW

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Grouw

Oorsprong/verklaring

De vissen duiden op de vroegere bestaansbron van de Grousters, de binnenvisserij. De blauwe kleur is die van het water, veel aanwezig in dit gebied.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Anzichtskaart "De achttien dorpswapens van Boarnsterhim". Achtergrond verkregen via mail.