Gulpen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


GULPEN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1999 Gulpen-Wittem
Toevoegingen : 1982 Wijlre (ged)

I : 23 april 1889
"In goud het beeld van den H.Petrus, met aangezicht en handen van natuurlijke kleur, haar en baard van zilver, met een nimbus om het hoofd en gekleed in eene toga van sabel, in de linkerhand houdende een evangelieboek van goud met keel op snede, en met een sleutel van sabel in de rechterhand, welke laatste rust op een vóór de heilige geplaatst schildje van zilver, beladen met een van goud gekroonden en geklauwden leeuw van keel met dubbelen staart."

Gulpen.hag.jpg

II : 20 december 1982
"Gedeeld door de omgekeerde gaffelsnede; rechts in zilver een omgewende dubbelstaartige leeuw van keel, getongd en genageld van goud; links in goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt, getongd en gepoot van keel, en in een hartschild van goud een lelie van keel; beneden in zilver 2 schuingekruiste sleutels van sabel; over alles heen een omgekeerde gaffel van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Gulpen

Oorsprong/verklaring

Het eerste wapen stelt de parochieheilige voor met het schild met de leeuw van Valkenburg (landsheren). In het tweede wapen is de heilige weergegeven door de sleutels, de leeuw is gebleven, de gaffel stelt de rivieren voor en het wapen van Wijlre is opgenomen. Van den Bergh noemt een 18e eeuws zegel, waarop een schild met een leeuw, gehouden door St.Pieter, houdende in de rechterhand een sleutel.

Wapen van Gulpen

Poststempel 1978
Wapen van Gulpen

Poststempel 1985


Literatuur: vdBergh, 1878


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg