Härjedalen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HÄRJEDALEN

Arms of Härjedalen
Official blazon
Swedish

I fält av silver ett, med ett rött ämnesjärn belagt, ovanifrån sett svart städ med hornet nedåt och åtföljt till höger av en svart smidestång och till vänster av två stolpvis ställda svarta smideshammare med röda skaft, den övre störtad|-

English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

If this text appears, it means that background information is available, but that I have not yet had the time to add the information on these arms. Just mail me and I will add all information that I have !

Arms of Härjedalen

The arms as shown by Liljeblad, 1878
Arms of Härjedalen

The arms in the Kaffe Hag album +/- 1935

Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature : Nevéus and de Waern, 1992